سامانه های نرم افزاری تولید شده
سامانه داده پردازی پژوهش
بانک اطلاعاتی فعالیت های پژوهشی
ابزاری برای مدیریت اطلاعات پژوهشی
انجام فرایندهای امور پژوهش به صورت الکترونیکی
محاسبات گرنت و اعتبار تشویقی
مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی
فرایندها و گردش کار ارتباط با صنعت
سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی
انجام فرایند پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی به صورت الکترونیکی
دریافت خودکار اطلاعات از سامانه پژوهشی
فرایند اعطای پایه تشویقی
فرایند احتساب سوابق پیمانی
بایگانی دیجیتال ترفیع
سامانه ارتقای اعضای هیأت علمی
سامانه ثبت نام و مصاحبه
انجام ثبت نام های دانشگاهی به صورت الکترونیکی
ثبت نام جذب هیأت علمی
آزمون و مصاحبه دکتری
فرایند پذیرش بدون آزمون و استعداد درخشان
المپیاد علمی
آزمون زبان انگلیسی
سامانه وضعیت تدریس
انجام محاسبات و فرایند وضعیت تدریس به صورت الکترونیکی
دریافت اطلاعات از سامانه آموزش
انجام محاسبات واحد معادل و مبلغ حق التدریس به صورت خودکار
محاسبه حق الزحمه پایان نامه
محاسبات مطابق دستورالعمل تدریس
ایجاد بایگانی دیجیتال پرونده تدریس و مدرسین مدعو
سامانه درس افزار
ابزاری برای آموزش به شیوه های نوین الکترونیکی
ایجاد اطلاعات و محتوی درس
آپلود محتوی آموزشی به صورت ویدئو، صوت، متن و ...
کلاس های آنلاین
اتاق سمینار آنلاین
آزمون ساز الکترونیکی
سامانه مدیریت پروژه
 

آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین ، دانشگاه گیلان، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن :  09301326661