درباره ما

شرکت داده کاوی مبین پردازش، با برخورداری از یک تیم متخصص دانشگاهی در زمینه دادکاوی ، محاسبات مهندسی و مدیریت پروژه فعالیت دارد. از دیگر فعالیت های این شرکت طراحی و تولید سامانه های کاربردی تخصصی به ویژه تولید سامانه های اختصاصی دانشگاهی است. از جمله طرح ها و پروژه های اجرا شده و در دست اجرای این شرکت موارد زیر می باشد.

1- طراحی سامانه های داده کاوی مراکز صنعتی

2- طراحی سامانه مدل سازی و تحلیل انرژی خورشیدی

3- طراحی و تولید سامانه های اختصاصی دانشگاهی شامل

  • سامانه داده پردازی پژوهش
  • سامانه ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی
  • سامانه ثبت نام و مصاحبه
  • سامانه وضعیت تدریس و پایان نامه
  • سامانه رویدادهای ورزشی
  • سامانه درس افزار

 

 

آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین ، دانشگاه گیلان، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن :  09301326661