1 /6با توجه به شرایط بوجود آمده از انتشار ویروس کویید 19 و کاهش فعالیت حضوری دانشگاه ها، این شرکت جهت واگذاری و پشتیبانی سامانه های اختصاصی دانشگاهی به دانشگاه ها و مراکز آموزشی اعلام همکاری می نماید.

 سامانه های دانشگاهی قابل عرضه :

سامانه داده پردازی پژوهشی :  ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های پژوهشی، زیر سامانه محاسبات گرنت و اعتبار تشویقی، زیر سامانه ارتباط با صنعت ، زیر سامانه تجهیزات آزمایشگاهی

سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی: بایگانی دیجیتال پرونده های ترفیع، تبادل اطلاعات با سامانه پژوهشی، اجرای فرایند ترفیع به الکترونیکی، پایه تشویقی، احتساب سوابق پیمانی

سامانه ثبت نام و مصاحبه: اجرای فرایند ثبت نام و مصاحبه به صورت الکترونیکی، استعداد درخشان، المپیاد علمی، آزمون دکتری، جذب هیأت علمی، آزمون اختصاصی زبان

سامانه وضعیت تدریس: اجرای فرایند محاسبات حق التدریس به صورت الکترونیکی، ارتباط با سامانه آموزشی و پژوهشی، اجرای آیین نامه تدریس

سامانه درس افزار : آموزش الکترونیکی، به اشتراک گذاری محتوی آموزشی(انواع فایل های ویدئویی، صوتی، متن و...) ، آزمون ساز، نظر سنجی، کلاس های آنلاین

 

 

2 /6سامانه ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، یکی از سامانه های تولید شده شرکت داده کاوی مبین پردازش(دکامپ) است که در حال حاضر در برخی از دانشگاه ها راه اندازی و اجرا شده است.

این سامانه دارای زیر سامانه های زیر می باشد:

 1. سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی
 2. سامانه ارتقای اعضای هیأت علمی
 3. سامانه اعطای پایه تشویقی
 4. سامانه احتساب سوابق دوره پیمانی اعضای هیأت علمی

 

3 /6سامانه داده پردازی پژوهش از سال 1383 توسط مهندسین و برنامه نویسان این شرکت طراحی و تولید شده و تاکنون در طی 25 ویرایش توسعه یافته است.

 این سامانه دارای زیر سامانه های زیر می باشد:

1- سامانه اطلاعات پژوهشی

2- سامانه گرنت اعضای هیأت علمی

3- سامانه ارتباط با صنعت و جامعه

4- سامانه مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی

با استفاده از این سامانه بخش زیادی از فعالیت های سازمانی و فرایند مرتبط با حوزه پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت الکترونیکی قابل انجام است.

 

4 /6سامانه ثبت نام و مصاحبه یک سامانه کاربردی با هدف انجام فرایندهای مرتبط با ثبت نام و مصاحبه یا آزمون ها به صورت الکترونیکی می باشد. این سامانه دارای زیر سامانه های زیر می باشد.

1- سامانه جذب هیأت علمی

2- سامانه آزمون و مصاحبه دکتری

3- سامانه پذیرش بدون آزمون ارشد و دکتری ( استعداد درخشان)

4- سامانه المپیاد علمی

5- سامانه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی

6- سامانه ثبت نام آموزش های آزاد

7- سامانه آزمون اختصاصی زبان انگلیسی

در تمامی این سامانه ها که در قابلیت یک بسته نرم افزاری قابل ارائه است، فرایند ثبت نام  از مرحله ثبت نام داوطلب تا آخرین مرحله بررسی پرونده ، ارزیابی و امتیازدهی در گروه ها و دانشکده ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

5 /6سامانه وضعیت تدریس، قابلیت اجرای الکترونیکی فرایند محاسبه حق التدریس و حق الزحمه پایان نامه ها را فراهم ساخته است.

این سامانه این قابلیت ها را دارد :

 • دریافت اطلاعات تدریس از سامانه آموزش
 • محاسبه واحد معادل درس ها به صورت خودکار مطابق آیین نامه تدریس
 • محاسبه مبلغ حق التدریس و حق الزحمه پایان نامه به صورت خودکار
 • بررسی پرونده های تدریس توسط مدیر گروه ، دانشکده و کارشناس مسئول
 • تولید لیست های پرداخت
 • گزارش گیری و تولید آمار و اطلاعات
 • بایگانی دیجیتال پرونده تدریس
6 /6سامانه درس افزار ، یک سامانه الکترونیکی برای کمک به فرایند آموزش و توسعه آموزش های الکترونیکی

سامانه درس افزار تولید شده توسط این شرکت دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • ایجاد درس و جلسات آموزشی
 • الحاق فایل های آموزشی ویدئویی، صوتی ، متنی و ...
 • کلاس های آنلاین
 • آزمون ساز الکترونیکی
 • اتاق بحث و گفتگو
 • انتشار درس به صورت عمومی یا اختصاصی

 


آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین ، دانشگاه گیلان، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن :  09301326661