ارسال پیام :
نام و نام خانوادگی: *
تلفن همراه :
پست الکترونیک : *
موضوع : *
متن پیام : *
عبارت مقابل را درج نمایید. *
 

آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین ، دانشگاه گیلان، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن :  09301326661

 

آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین ، دانشگاه گیلان، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن :  09301326661